Nechť Jan Hálek nevíří prach a vrátí se ke své práci!

neděle 26. červen 2011 09:49

Jan Hálek na stránkách Lidových novin 21. června 2011 zareagoval na můj text ´Ošvejkované´ vysoké školství. Z jeho slov je patrné, že nepochopil podstatu mých výhrad, takže mi nezbývá než formulovat stručnou odpověď:

Termín ´švejkování´, jehož význam mi není jasný a který bych si v souvislosti s důležitými koncepčními záměry (nejenom) v oblasti vědní politiky rozhodně netroufl vyslovit, jsem si vypůjčil od Petra Matějů, který jej použil pro formulování své představy o diverzifikaci vysokých škol na konferenci Vzdělanostní společnost na jaře tohoto roku. Pokud by se tedy měla reforma českého vysokého školství hned zpočátku nějak "ošvejkovat", jsou výhrady a rozpaky jistě zcela na místě. Objasnění tohoto pojmu si je ovšem třeba vyžádat u jeho autora.  

Na reakci Jana Hálka je pak zarážející apriorní podrážděnost zjevně vyvolaná faktem, že vůbec je věcný záměr vysokoškolského zákona (nikoliv reforma!) kritizován. Osobně bych otevřenou debatu na toto (i další) téma jedině uvítal, neboť je velkým nešvarem české společnosti, že se zásadní koncepční dokumenty připravují za zavřenými dveřmi a s vyloučením veřejnosti. V konkrétním případě věcného záměru je však třeba konstatovat, že je skutečně "co" kritizovat. To dokládá i obrovské množství připomínek, jež se na adresu tohoto dokumentu sneslo ze strany reprezentantů vysokých škol, včetně kategoricky odmítavého postoje Univerzity Karlovy. Není tudíž fér z této polemiky činit jakýsi ideologický spor a podsouvat mi "neinformovanost", břevno v oku, máslo na hlavě nebo snad nějaké hájení starých pořádků. Spornými nejsou vcelku ušlechtile formulované principy a vize, na nichž bychom se bez problému shodli, nýbrž zásadní nedostatky a nedotaženost stávajícího věcného záměru, který ve své dnešní podobě negarantuje dosažní deklarovaných cílů a řadu zásahů (včetně vzniku "Agentury pro kvalitu") definuje více než vágně.

Vůbec se proto nelze divit nedůvěřě  a obavám, které takto efemerní klíčový dokument  vyvolává. Tím spíše v situaci, kdy je v této zemi kvalitní vědecká a pedagogická práce umořována kafemlejnkem - byrokratickým hodnotícím systémem, jenž je rezultátem aplikace obdobně nedomyšleného zásahu motorovaného spěchem a jistými ideologickými záměry. Pokud tedy chceme hovořit o "zodpovědnosti", pak je třeba se obdobně nezodpovědných kroků do budoucna vyvarovat, nestřílet od boku a v žádném případě "nešvejkovat" ...

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora