Tajemství "koordinačního orgánu"

pondělí 6. únor 2012 16:25

Další podezřele nediskutovaná zásadní otázka české vědní politiky. Ze závazného materiálu Národní politiky VaVaI České republiky na léta 2009 - 2015 vyplývá, že, "za účelem zavedení strategického řízení VaVaI a zefektivnění systému veřejné podpory VaVaI bude vytvořen koordinační orgán", který vznikne v roce 2013 transformací současné RVVI. Jak je možné, že o takto důležité systémové změně dosud nepadlo ani slovo?

Dočkáme se změny

V loňském roce zveřejněné závěry nezávislého auditu českého výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) provedeného mezinárodním konsorciem Technopolis daly téměř ve všem za pravdu kritikům činnosti české Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a především touto radou prosazeného systému hodnocení výsledků vědecké práce, který si pro svou absurditu oprávněně vysloužil označení "kafemlejnek". RVVI, jejíž první místopředsedkyní je opět (stejně jako v době zavádění kafemlejnku !) Miroslava Kopicová, se nyní od kafemlejnku odvrací a snaží se zcela zbavit (spolu)zodpovědnosti za toto nejkřiklavější z celé řady pochybení, které s působením RVVI v uplynulých pěti letech souvisejí.

            Za palčivý problém českého VaVaI označil audit Technopolisu totální nedůvěru zainteresovaných subjektů v "systém" (slovo píši v uvozovkách, neboť jsem přesvědčen, že způsob ovládání české vědní politiky je s tímto pojmem neslučitelný), jeho řízení a odpovědné orgány s RVVI v čele. To, že je celý "systém" nestabilní, nekompatibilní, fragmentovaný a tudíž nefunkční, je důsledkem absence standardního strategického řízení. Neboť - a to je také již léta omílaný argument - českou vědní politiku by měla řídit zmíněná RVVI, která to ovšem - vzhledem ke svému statutu pouhého poradního orgánu - nemůže zvládat.  Statut, kompetence a působnost RVVI jsou rovněž předmětem výrazné kritiky Technopolisu. Otázkou tedy je, dočkáme-li se i v této věci tolik žádoucí systémové změny?

Proč se o tom nemluví?

            Odpověď je překvapivě jednoznačná: Dočkáme! A to již za několik málo měsíců. Ze závazného materiálu Národní politiky VaVaI České republiky na léta 2009 - 2015 (bod III.A 1-1) totiž vyplývá, že, "za účelem zavedení strategického řízení VaVaI a zefektivnění systému veřejné podpory VaVaI bude vytvořen koordinační orgán." "Koordinační orgán vznikne v roce 2013 transformací současné RVVI." Některé body Národní politiky VaVaI byly v roce 2011 aktualizovány a dopracovány, včetně vzniku "koordinačního orgánu". Jakýmsi řízením osudu se nám tak sešlo doporučení Technopolisu s Národní politikou načasovanou systémovou změnou. Lze ale očekávat, že odpovědní politici této koincidence využijí k optimalizaci systému českého VaVaI v intencích Technopolisu? Nebo se bude jednat o další z "kulišáren" party kolem Kopicové a matadorů, kteří činnost RVVI v posledních letech ovládali a ovládají? (Doporučuji se podívat na nepříliš proměnlivé personální složení RVVI v uplynulých 16 letech). Pro druhou variantu hovoří už jenom skutečnost, že se o této systémové změně (vznik "koordinačního orgánu" v roce 2013) nikde otevřeně nemluví ani nepíše. A to je přesně rys - kritizovaný nejenom Technopolisem - provázející veškeré významné zásahy v oblastech řízení vědy a vzdělávání posledních několika let. Posun k transparentnosti ostatně přirozeně nelze očekávat od osob, které nám nedávno obdobným způsobem oktrojovali kafemlejnek. Kéž bych se mýlil, ale již samotný nedostatečný časový prostor eliminuje případnou smysluplnou debatu o tom, jak český VaVaI skutečně zefektivnit. Minimálně několik jedinců již dnes ovšem přesně ví, čemu (resp. komu) má transformace RVVI v koordinační orgán posloužit a co s tím všechno bude souviset. Kdy to řeknou to ostatním?

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora