Žluč z Hradu a "boj s třídním nepřítelem"

pátek 18. leden 2013 18:58

O "kulturnosti" Klausova panování vypovídá i samotný osud Pražského hradu chrlícího na Prahu celých deset let negativistický smog a žluč. Srovnáme-li kulturní život na Hradě za Václava Havla se současným stavem, dojdeme k neveselým závěrům.

Ač nepříliš překvapivé, přesto je pozoruhodné, jak druhé kolo prezidentských voleb polarizuje české politické spektrum. Přestože lze dva postupující kandidáty právem označit za reprezentanty levicových a pravicových názorů, tábory příznivců Zemana a Schwarzenberga se s deklarovaným "pravo-levým" viděním světa nepřekrývají. Zemana - symbolicky i fakticky propojeného s problematickým obdobím devadesátých let a zejména opoziční smlouvy -  totiž jednoznačně podporují stoupenci této éry (a tehdejších praktik), a to napříč politickým spektrem. Zapamatujme si zejména ty "pravicové" politiky (Zahradil, Šťastný ad.), kteří před Schwarzenbergem veřejně upřednostňují "otce zakladatele" sociálně-demokratické strany! Dokládají tím mj. to, že rozhodně nejsou (a nikdy nebyli) žádnými skutečnými konzervativci. Je evidentní, že důležitým faktorem (motivace nejrůznějšími "kapříky" vynechejme) je zde adorace Václava Klause. Stávající "pravicový" prezident přirozeně (!) musel podpořit Zemana, s nímž se dobře zná a rozumí; nahlížejí na svět obdobnou optikou a sdílejí stejnou historickou zkušenost. Klaus, svými osobními mindráky již řadu let atakující celý svět (a zároveň si stěžující na domácí "blbou náladu" ...) je totiž veskrze prostoupen materialismem a ideologismem předlistopadové éry. Už jenom proto od něho nelze očekávat fascinaci ztělesněním "třídního nepřítele", jak Karla Schwarzenberga více či méně přiznaně vnímá. Nebezpečnou je ovšem intenzita, s níž Klaus (a jeho okruh) ve společnosti opět hraje na strunu xenofóbních a ideologizujících postojů.

(A nyní to naplno rozjela celá "Klaus Family Xenofobia Band". Zatím chybí pouze mladší synek. Je vidět, že "konzervativismus" má tato rodina v genech ... )

 

Paneláková mentalita

O "kulturnosti" Klausova panování vypovídá i samotný osud Pražského hradu chrlícího na Prahu celých deset let negativistický smog a žluč. Srovnáme-li kulturní život na Hradě za Václava Havla se současným stavem, dojdeme k neveselým závěrům. K tomu je ovšem nutno dodat, že Havlovi připadl nelehký úkol rekultivace rozlehlého hradního areálu znehodnoceného (často brutálními) stavebními zásahy a devastací během čytřiceti let komunismu. Vytrvalým úsilím se Havlovi podařilo tento velkolepý architektonický komplex (a symbol České republiky) rehabilitovat a zpřístupnit. (Podotýkám, že se neztotožňuji s úplně všemi architektonickými zásahy). Zmrtvělému a zneuctěnému hradnímu areálu byl navrácen život, četným tamním zákoutím byla postupně vdechnuta atmosféra. Nesnadná proměna byla důsledkem vědomí si významu této jedinečné památky a symbolu české státnosti, a rovněž letitého aktivního snažení Havla a jeho spolupracovníků.

Posledních deset let bylo v tomto směru stagnací a částečně návratem do husákovské éry. Materialisticky založený prezident s panelákovou mentalitou nebyl schopen ani ochoten význam Hradu jako kulturního centra docenit a uchopit. I na Hradčanech však zavládl diktát trhu: Za patřičnou sumu tu bylo možné uspořádat v podstatě cokoliv; komunistické znesvěcování Hradu tak bylo v mnohém překonáno.

Děly se však ještě i další podivné věci evokující praktiky předlistopadové doby. Václav Klaus totiž neváhal (ve spolupráci se svým ctitelem Milanem Knížákem) bezprostředně zasahovat jak do výstavního programu, tak přímo do instalace výstav, které se v pronajímaných hradních prostorách uskutečnily. Vágní imperativ "státotvornosti" (!) vedl k zamítnutí některých projektů, jiné byly v průběhu vlastní instalace (proti vůli kurátora!) cenzurně "přizpůsobeny" diktátu hradního pána. To byl mimochodem smutný případ Mikoláše Alše v hradní jízdárně. Tehdy Klaus s Knížákem oproti moderní interpretaci prosadili trapné a překonané zdeňkonejedlovské klišé. Jak příznačné! Brzy již exprezident evidentně "rozumí" i mnoha dalším oborům, nejenom (jak známo) ekologii ...

Přejme si, aby paneláková mentalita Pražský hrad na jaře 2013 definitivně opustila ... !

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora