Žluč z Hradu a "boj s třídním nepřítelem"

O "kulturnosti" Klausova panování vypovídá i samotný osud Pražského hradu chrlícího na Prahu celých deset let negativistický smog a žluč. Srovnáme-li kulturní život na Hradě za Václava Havla se současným stavem, dojdeme k neveselým závěrům.[ více ]

pátek 18. leden 2013 18:58 | Reputace článku: 32,35

Kopicová + Matějů = Konec české vědy a vzdělanosti?

V uplynulých týdnech došlo k několika skutečnostem, které jednak dokládají sveřepost hlavních "reformátorů" české vzdělanosti, dále pak garantují kontinuitu stávajících zhoubných trendů na další léta.[ více ]

čtvrtek 21. červen 2012 13:34 | Reputace článku: 22,57

Tajemství "koordinačního orgánu"

Další podezřele nediskutovaná zásadní otázka české vědní politiky. Ze závazného materiálu Národní politiky VaVaI České republiky na léta 2009 - 2015 vyplývá, že, "za účelem zavedení strategického řízení VaVaI a zefektivnění systému veřejné podpory VaVaI bude vytvořen koordinační orgán", který vznikne v roce 2013 transformací současné RVVI. Jak je možné, že o takto důležité systémové změně dosud nepadlo ani slovo?[ více ]

pondělí 6. únor 2012 16:25 | Reputace článku: 12,29

Za Klause je třeba se stydět!

Hlavními tématy poutajícími mediální pozornost během mého pobytu v zahraničí byly finanční krize, problémy migrace a terorismus. Tedy skutečně palčivé otázky, jimiž se v civilizovaných zemích éry globalizace přirozeně zabývají odborníci, politici i novináři. Nejenom proto mi první české noviny, které se mi po několika týdnech dostaly do ruky při návratu do vlasti, doslova vyrazily dech. Celá úvodní strana byla věnována "boji proti homosexualismu", vyhlášenému a vedenému prezidentem České republiky a jeho okruhem proti "deviantům"![ více ]

čtvrtek 25. srpen 2011 00:32 | Reputace článku: 25,65

"Reforma" vysokého školství ve stylu rekatolizace

29. června 2011 se z iniciativy nedávno jmenovaného náměstka pro vysoké školy MŠMT Ivana Wilhelma uskutečnila konference ´Právní rámec reformy vysokých škol´. Na dosavadní české poměry nevídaný počin: Ministerstvo vyzvalo odbornou veřejnost k otevřené diskuzi! Bohužel až ve chvíli, kdy je příprava zásadního dokumentu věcného záměru v natolik pokročilém stádiu, že není zřejmé, zda se nediskutuje spíše ex post. Přesto jde o - doufejme, že nikoliv ojedinělý - signál vůle k dialogu o důležitých koncepčních otázkách. Kéž by to byl skutečný krok k nanejvýš žádoucí otevřenosti a transparentnosti![ více ]

čtvrtek 30. červen 2011 00:42 | Reputace článku: 9,76

Nechť Jan Hálek nevíří prach a vrátí se ke své práci!

Jan Hálek na stránkách Lidových novin 21. června 2011 zareagoval na můj text ´Ošvejkované´ vysoké školství. Z jeho slov je patrné, že nepochopil podstatu mých výhrad, takže mi nezbývá než formulovat stručnou odpověď:[ více ]

neděle 26. červen 2011 09:49 | Reputace článku: 8,46

´Švejkování´ české vědní politiky

V březnu 2011 byla Ministerstvem školství zahájena intenzivní příprava návrhu novelizace zákona o vysokých školách. Obsahuje celou řadu krajně polemických bodů. Rozpaky budí nápadně krátké lhůty připomínkových řízení jednotlivých fází jeho přípravy. Spěch je v případě tak zásadního dokumentu podezřelý a nebezpečný zároveň.[ více ]

pondělí 6. červen 2011 23:25 | Reputace článku: 9,92

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora